top of page
intro_edited.png

ಜರ್ಮನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮೇಲ್ಮೈ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗಳು, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ.

ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶದ ಮೇಲ್ಮೈ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪರಸ್ಪರ ಮತ್ತು ರೋಟರಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳು

ಮತ್ತು

ಜರ್ಮನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ರೀಪ್ ಫೀಡ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳು

box in box construction.png

ಬಾಕ್ಸ್-ಇನ್-ಬಾಕ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾಲಮ್ - ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ವಿಚಲನಕ್ಕಾಗಿ

ಸುಲಭ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್

no programming.png

Get Full Training and Application Support

ಸೇವಾ ಹಾಟ್‌ಲೈನ್

+ 91-9377666555

Creep Feed.png

ಕ್ರೀಪ್ ಫೀಡ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳು

bottom of page